Onderwijs

Ieder kind heeft zijn eigen talenten en kwaliteiten. Veel kinderen lopen tegenwoordig vast in het onderwijs omdat hun kwaliteiten en talenten niet erkend worden.

In het onderwijs ligt het accent zo sterk op de cognitieve vaardigheden dat er nog nauwelijks ruimte is voor activiteiten waarin kinderen andere kwaliteiten kunnen laten zien. Op veel scholen is het aantal uren bewegingsonderwijs al teruggeschroefd, de juf heeft steeds minder tijd voor tekenen, knutselen en voor muziek, dans en toneel is vaak al helemaal geen ruimte meer. Kinderen die juist hier erg goed in zijn worden niet erkend in hun talent.

Daarnaast krijgen kinderen steeds vroeger allerlei labels of etiketjes opgeplakt. Zogezegd omdat ze ‘afwijken’ van de norm. Het probleem van deze benadering is echter, dat er naar kinderen gekeken wordt vanuit de vraag ‘wat is er mis met jou’ en niet vanuit de vraag ‘welke kwaliteiten heb jij’. Voor veel kinderen heel pijnlijk, want eigenlijk zeg je tegen een kind: jij bent niet goed zoals je bent.

In ons huidige onderwijssysteem ben je ‘geslaagd’ als je je diploma haalt en aan de gestelde normen voldoet. Terwijl we eigenlijk op school moeten leren wie JIJ bent, waar ben je toe in staat, waar ligt je kracht? Waar liggen je kwaliteiten en talenten.

In onderstaand filmpje vertelt deze vrouw zo krachtig over haar anders zijn. Haar wens om er als kind bij te horen, haar bereidheid om zichzelf aan te passen. Tot ze zichzelf verloor. Over haar wens om ook op school meer te leren over wie wij in wezen zijn, waar onze krachten en talenten liggen. Dat ieder kind gewaardeerd wordt met zijn eigen talent! Ons onderwijssysteem moet echt anders!

Ik herken mezelf in haar filmpje maar ook onze kinderen

Wil je een keer jouw verhaal kwijt?

Ik kan je handvaten, adviezen geven hoe ik hiermee om ben gegaan en nog steeds ga!

Bekijk ook

Spiegelen

Kinderen spiegelen door gedrag, dromen, spel en zelfs ziekte de innerlijke wereld van hun ouders. Zij laten op die manier zien wat er diep van binnen bij ons speelt.

Coaching

“Veel kinderen zijn hooggevoelig en zijn daardoor anders dan andere kinderen. In deze maatschappij met veel prikkels kunnen ze
zich moeilijk staande houden.”

Blog

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief